Błąd
  • XML Parsing Error at 1:509. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:190. Error 9: Invalid character

O nas

Tradycja marki Milton
logo-miltonMilton jest obecny w szpitalach i domach ju od ponad 60 lat.
Produkty marki Milton s obecne w szpitalach i domach od ponad 60 lat i maj za sob niezwykle ciekaw histori. Firma Milton Pharmaceutical Company powstaa w roku 1916, a nazwa produktw pochodzi od nazwiska synnego poety Johna Miltona (1608-1674) autora Raju utraconego.

Pocztkowo roztwr Milton wykorzystywano podczas pierwszej wojny wiatowej jako rodek dezynfekujcy. Zabierano go do okopw i stosowano na oparzenia skry oraz rany powodowane przez gazy bojowe i rodki chemiczne.

Po I wojnie wiatowej roztwr Milton by nadal wykorzystywany jako rodek antyseptyczny oglnego stosowania, rodek dezynfekujcy w szpitalnych zabiegach chirurgicznych, a take jako rodek konserwujcy ywno.

Milton dla ratowania dzieci
Pod koniec lat 40. XX w. gwatownie wzrosa liczba zachorowa na zapalenie odka i jelit, co doprowadzio do mierci 4500 dzieci poniej 1. roku ycia. Ustalono, e rdem infekcji byy niedomyte butelki do karmienia niemowlt.

W tamtym okresie jedyn dostpn metod sterylizacji butelek byo gotowanie ich przez przynajmniej 10 minut w rondlu z wod. Z tego wzgldu brytyjskie ministerstwo zdrowia zwrcio si do producenta marki Milton z prob o pomoc w powstrzymaniu rosncej liczby zakae i opracowanie bezpiecznego i prostego sposobu sterylizacji akcesoriw dziecicych. Zesp pracownikw Miltona poczy siy z personelem szpitala hrabstw Kent i Sussex w Tunbridge Wells i ich wsplny wysiek doprowadzi do narodzin metody Miltona.

Przez lata stosowania metoda ta pomoga ochroni ycie wielu dzieci. Metoda Miltona jest nadal powszechnie uznawana przez szpitale za skuteczniejsz od gotowania, co potwierdzaj liczne badania kliniczne. W cigu ponad 60 lat stosowania, metoda ta okazaa si nie tylko wygodna, ale przede wszystkim niezawodna i bezpieczna.

Miliony rodzicw i pracownikw suby zdrowia z penym zaufaniem stosuj produkty marki Milton od dziesicioleci, poniewa umoliwiaj one atw sterylizacj o dowiedzionej skutecznoci opisanej w setkach medycznych artykuw.

1Marka Milton naley od roku 2000 do francuskiej grupy Laboratoire Rivadis, ktra jest przedsibiorstwem rodzinnym, funkcjonujcym od roku 1971.
Laboratoire Rivadis jest w peni oddane idei ochrony dzieci i caych rodzin i dlatego od lat opracowuje i wprowadza na rynek przyjazne dla rodowiska preparaty i kosmetyki dla wszystkich grup wiekowych, cieszce si pen aprobat sektora ochrony zdrowia. Z wikszoci produktw Laboratoire Rivadis, w tym produktw marki Milton, korzystaj specjalici w dziedzinie opieki nad maymi dziemi we francuskich i angielskich szpitalach, oddziaach pooniczych i obkach.
W przypadku marki Milton, celem nadrzdnym jest utrzymanie najwyszej jakoci dlatego znakomita ich wikszo wytwarzana jest we Francji i Wielkiej Brytanii przy zachowaniu najwyszych standardw technologicznych. Wszystkie produkty Milton poddane zostay badaniom klinicznym, w celu zagwarantowania penej skutecznoci i bezpieczestwa. Produkty te s bezpieczne do stosowania w otoczeniu dzieci, a jednoczenie skutecznie chroni przed organizmami chorobotwrczymi.
11---logo-amiltW naszym zespole pracuje wiele matek zarwno z maymi, jak i nieco wikszymi dziemi, ktre zwracaj szczegln uwag na jako, bezpieczestwo i warto uytkow produktw Milton.

Amilt Sp. J. jest polskim wycznym dystrybutorem produktw marki Milton, sucych do sterylizacji akcesoriw dla niemowlt i dezynfekcji otoczenia dziecka.

Certyfikat uczestnictwa Fundacji Rodzi po Ludzku

Certyfikat_uczestnictwa_Fundacji_Rodzic_po_Ludzku_maly