Bijzonder Tarief Belasting


Bijzonder Tarief Bij extra inkomsten kan de medewerker te maken krijgen met het bijzonder tarief Voorbeelden van uitkeringen waarbij het bijzonder tarief van toepassing is, zijn onder andere Vakantiegeld Overwerk Dertiende maand …Tarief belasting Schijf 1 Van 0, 01 euro tot 13 540 euro 25 Schijf 2 Van 13 540 euro tot 23 900 euro 40 Schijf 3 Van 23 900 euro tot 41 360 euro 45 Schijf 4 Meer dan 41 360 euro 50 Voorbeeld Een niet rijksinwoner heeft in Belgi een belastbaar inkomen van 10 000 euro Daarnaast heeft hij nog buitenlandse inkomstenBelastingen 2022 box 3 In box 3 worden uw fictieve inkomsten uit sparen en beleggen belast De belasting die in box 3 geheven wordt noemen we vermogensrendementsheffing Het tarief is een zogenaamd schijventarief Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste € 130 424, 10 belasting moet betalen Indien meer wordt verkregenOm dit te corrigeren wordt het tarief van de bijzondere beloningen waar nodig opgehoogd met verrekening van heffingskortingen Tip Uw werknemer is hierdoor niet nadeliger uit Hij had namelijk gezien zijn jaarinkomen eerst te weinig belasting betaald en dit wordt nu gecorrigeerd, waardoor er geen extra aanslag inkomstenbelasting meer komtInhoudsopgave 4 5 Naast de in hoofdstuk 4 5 3 1 genoemde beloningen zijn er nog bijzondere beloningen die niet geregeld en gespreid over het jaar plaatsvinden Deze beloningen moeten eveneens tot het loon gerekend worden Hierover vinden zowel inhouding van loonbelasting en premies volksverzekering, als inhouding voor premies werknemersverzekering plaats Bij de …Bijzonder belasting verblijf Bijzondere belasting op verhuurauto s en verhuurmotorfietsen Hotel en logement Loonbelasting en Premies Speelvergunningsrecht Als u zelfstandig ondernemer bent zonder personeel in dienst, moet u ook belasting over uw inkomsten en premie volksverzekeringen betalen Dit wordt geregeld via de inkomstenbelastingBelastingen 2022 box 3 In box 3 worden uw fictieve inkomsten uit sparen en beleggen belast De belasting die in box 3 geheven wordt noemen we vermogensrendementsheffing Het tarief is een zogenaamd schijventarief Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste € 128 751, 10 belasting moet betalen Indien meer wordt verkregenDe btw is als Alle fasen belasting met aftrek van voorbelasting ontworpen Sinds 1 januari 2018 1 en de tarieven van 7, 7 standaardtarief, 2, 5 verlaagd tarief en 3, 7 speciaal tarief voor accommodatiediensten zullen naar verwachting tot eind 2030 van toepassing zijnBasis De bedragen waarover de premies en belastingen berekend worden Normaal tarief De bedragen waarop de “normale” belastingtarieven van toepassing zijn Dit zijn de vaste periodieke betalingen zoals het salaris Bijzonder tarief De bedragen …Loonheffing bijzonder tarief Als je extra inkomen ontvangt, zoals een dertiende maand of een bonus, betaal je daarover belasting Het bijzonder tarief kan oplopen tot 52 procent aan loonbelasting De dertiende maand wordt boven op je jaarsalaris geteld, waardoor de dertiende maand altijd volledig in de hoogste belastingschijf valt die op jouNT betekent normaal tarief Dit is de belasting die u betaalt over uw uitkering BT betekent bijzonder tarief Dit is de belasting die u betaalt over bijvoorbeeld vakantiegeld Dit tarief is hoger dan het normale tarief Wit en groen in de kolom ‘ Tarief ’ Wit en groen in de kolom ‘ Tarief ’ verwijzen naar verschillende loontabellenDe waarde van de uitbetaalde verlofuren valt namelijk onder het ‘ bijzonder tarief ’ Dit is een ander – vaak hoger – percentage dat aan belasting wordt ingehouden dan je reguliere salaris Het percentage dat gehanteerd wordt voor het bijzonder tarief verschilt per persoon en is afhankelijk van de hoogte van je salarisHierdoor valt het onder het ‘ bijzonder tarief ’ Oftewel je vakantietoeslag valt in de voor jou hoogste schijf Je betaalt er dus meer belasting over crap Hoeveel belasting je moet afdragen over je vakantiegeld , bereken je met de witte tabel voor bijzondere beloning Vakantiegeld berekenen een voorbeeldDaarmee komt de heffing over het vermogen voor het jaar 2020 uit op een percentage vari rend van 0, 54 tot en met 1, 60 Iedere belastingplichtige heeft een vrijstelling in box 3 een bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen Dit heffingsvrije vermogen is voor 2020 € 30 846 in 2019 € 30 360 belasting op box 3 vermogen vanaf 2020Lopende het jaar kan het bijzonder tarief immers niet met zekerheid worden vastgesteld Samenvatting zaak In deze Cura aose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde Belanghebbende was werkzaam bij een werkgever en heeft in 2014 van de werkgever een ontslaguitkering genoten van NAf 135 000De werkgever houdt eenmalig box 1 belasting in en maakt de netto ontslagvergoeding over op uw priv rekening De hoogte van het belastingpercentage hangt af van het totale inkomen in het hele jaar, dus inkomen ontslagvergoeding Inkomen in 2022 Belasting percentage in box 1 0 69 399, 37, 07Belastingdienst MB 102 1Z 17FOL Met dit formulier vraagt u een bijzonder tarief van motorrijtuigen belasting U kunt een bijzonder tarief aanvragen voor – een kampeerauto camper – een motorrijtuig dat is ingericht voor het vervoer van paarden en niet beroepsmatig wordt gebruikt voor de paardensportZie ook de rekenvoorbeelden die u kunnen helpen bij het verantwoorden van de subsidie Bonus aanwijzen als eindheffingsbestanddeel De subsidie Zorgbonus 2022 vergoedt de netto bonussen van uw medewerkers n de belasting over deze bonussen U betaalt dus zelf niet voor de bonus en niet voor de eventuele eindheffingOp uitbetaling van vakantiedagen wordt het bijzonder tarief toegepast om te voorkomen dat je aan het eind van het jaar te weinig belasting hebt betaald Aan het eind van het jaar heb je n totale loonsom met daarop n totaalbedrag aan loonheffing Je betaalt over het totaal dus niet meer dan nodig Mocht blijken dat ten onrechte het teJe was op zoek naar bijzonder tarief belasting Nederlands Engels API oproep Menselijke bijdragen van 6 uur naar 7 uur s avonds om misbruik van deze regeling te voorkomen werd een bijzonder tarief van eur 15 geheven voor iedere betaling die gedurende het extra uur openstelling werd verrichtMeteen naar de inhoud05月16日 晚上6点 开拍 05月14日 下午3点 截止委托Hebt u recht op het sociaal tarief Dan betaalt u de bijdrage op de energie niet Federale bijzondere accijns De bijzondere accijns is een belasting U betaalt die per verbruikte kWh aardgas en elektriciteit U betaalt de bijzondere accijns vanaf 1 januari 2022 De bedragen per kWh verschillen voor aardgas en elektriciteitVanaf 15 januari rekent u weer het normale btw tarief van 21 Bijzonder uitstel van betaling U kon tot en met 31 maart 2022 voor de meeste belastingen bijzonder uitstel van betaling krijgen U moet alle belastingaanslagen met een betaaldatum op of na 1 april 2022 weer op tijd betalenInflatie is een logische reden voor een jaarlijkse tariefsverhoging In 2020 bedroeg de inflatie gemiddeld 1, 01 Onderzoek eens welk effect dit op jouw onderneming heeft Sommige zaken stijgen jaarlijks meer en anderen minder Het kan zijn dat je expertise is verbeterd en je een hoger tarief kunt rekenenVideo over belastingen in Duitsland Eind 2020 is door de GrensInfoPunten een webinar georganiseerd over werken in Duitsland Een van de thema s die besproken is, betreft de belastingen U kunt dat thema hier terugkijken Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerkl rung von YouTubeDe btw is als Alle fasen belasting met aftrek van voorbelasting ontworpen Sinds 1 januari 2018 1 en de tarieven van 7, 7 standaardtarief, 2, 5 verlaagd tarief en 3, 7 speciaal tarief voor accommodatiediensten zullen naar verwachting tot eind 2030 van toepassing zijn49, 13 belasting 9 Jaarloon Je fiscale jaarloon is het heffingsplichtig loon van het voorgaande jaar Dit is het bruto jaarloon plus toeslagen en vergoedingen zoals ploegentoeslag en min de bruto inhoudingen zoals pensioen 10 Strook Het soort strook staat hier vermeld Periode, Bijzonder Tarief of Herreken van een eerdere periode Bijin het bijzonder Indiener constateert daarbij dat kapitaal in Nederland laag wordt belast ten Daartoe wordt een vrijstelling ge ntroduceerd, en een progressief tarief De doelen van de heffing zijn Het matigen van de vermogensongelijkheid in Nederland Voorts hoeft de Belastingdienst de complexe calculatie van vermogen naarJe eigen salariswijzer cre ren met AFAS De salariswijzer is ontwikkeld voor en door medewerkers en wordt standaard meegeleverd Je hebt dus geen dure consultants nodig om jouw medewerkers eenvoudig van een begrijpelijke loonstrook te kunnen voorzien Werk je nog niet met AFASLage btw tarief gaat van 6 procent naar 9 procent Het kabinet wil het lage btw tarief verhogen van 6 procent naar 9 procent Deze verhoging geldt per 1 januari 2019 Het is van belang dat ondernemers zich in 2018 al voorbereiden op de tariefsverhoging Belastingdienst Verleng bijzonder uitstel van betaling uiterlijk 30 juniDe belasting over je bruto loon noemen we loonheffing Loonheffing bestaat uit loonbelasting, premies voor volks en werknemersverzekeringen en soms ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet Witte en groene tabellen, loonheffing, bijdrage Zvw, bijzonder tarief , bruto, netto, eigen bijdrage pensioen Een loonstrook49, 13 belasting 9 Jaarloon Je fiscale jaarloon is het heffingsplichtig loon van het voorgaande jaar Dit is het bruto jaarloon plus toeslagen en vergoedingen zoals ploegentoeslag en min de bruto inhoudingen zoals pensioen 10 Strook Het soort strook staat hier vermeld Periode, Bijzonder Tarief of Herreken van een eerdere periode BijBelastingen Iedereen die in Almere woont, een bedrijf heeft of eigenaar is van een pand, ontvangt jaarlijks meestal eind februari het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Je kunt jouw aanslagbiljet online inzien DigiD verplicht Op het aanslagbiljet staan maximaal drie belastingen vermeld, afhankelijk van jouw situatieBPM is de belasting van personenauto’s en motorrijwielen leveranciers in EU lidstaten kunnen bij verkoop van nieuwe campers aan inwoners van een ander EU land het 0 BTW tarief hanteren Informeer hiernaar bij deze leverancier zodat je niet het risico loopt tweemaal het BTW tarief te betalenAlles over afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en andere gemeentelijke belastingen in gemeente ’s Hertogenbosch3 Registratierechten op de gedeeltelijke of gehele verdeling van in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen onroerende goederen Wanneer mede eigenaars onder elkaar hun eigendomsrecht verdelen, is er een registratierecht verschuldigd die we kwalificeren als “ verdeelrecht ” Het tarief van het verdeelrecht is 1Inkomsten uit een eenmanszaak worden gezien als resultaat uit werk, en worden dus belast in box 1 Niet de volledige winst wordt belast voor ondernemers gelden speciale aftrekposten die je van de winst mag afhalen Een ondernemer met een eenmanszaak betaalt dus net als een werknemer in loondienst inkomstenbelasting, maar een ondernemer voor deAanmerkelijk belang is een begrip binnen de inkomstenbelasting Binnen de inkomstenbelasting bestaan er drie boxen Box 1 inkomen uit werk en woning salaris, winst uit onderneming, periodieke uitkeringen, en overige werkzaamheden Box 2 inkomen uit aanmerkelijk belang dividend en verkoopwinst Box 3 inkomen uit sparen en beleggenMiddels deze brief teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing van datum , waarin u aangeeft dat ik bedrag aan boete moet betalen wegens het te laat betalen van aanslag aanslagnummer Ik ben het niet eens met de beslissing omdat ik van mening ben dat ik de aanslag wel op tijd hebt betaald In de aanslag staat dat het bedrag van bedrag opWat is sv loon Het sv loon sociale verzekeringsloon is het loon waarover u belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt Meestal staat het woord sv loon op een loonstrook Soms staat ‘sv loon’ niet op een loonstrook, maar heet het anders Andere namen voor sv loon zijn heff6 Sinds de belasting van naamloze vennootschappen een zodanig hoog tarief heeft gekregen dat zij haar aanvankelijk karakter van matige aanvullende belasting heeft verloren moet de onbeperkte dubbele belastingheffing over het aan aandeelhouders uitgekeerde deel van de winst als onrechtvaardig worden aangemerktBelastingen algemeen De gemeente heft verschillende soorten belastingen , zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB De opbrengsten gebruikt de gemeente voor diverse algemene voorzieningen zoals onderwijs, wijkaanpak en de aanleg van speeltuinen en groenstroken Het rekeningnummer waar u naar overmaakt is IBAN NL35 BNGH 0285 0406 26Aanvragen van de vrijstelling U vraagt de vrijstelling nmalig aan met het aanvraagformulier onmiddellijk na de inschrijving van het voertuig bij de DIV In dat geval zult u geen aanslagbiljet ontvangen of na ontvangst van uw aanslagbiljet Dan hebt u nog drie maanden de tijd om de aanvraag in te dienenVlaamse Federatie van Beleggers Op dividenden van buitenlandse vennootschappen betaalt u voorheffing in het buitenland n wordt vervolgens 30 voorheffing ingehouden in Belgi Door toepassing van dubbel belastingverdragen kan u die buitenlandse voorheffing beperken tot het verdragstarief van 15 De buitenlandse voorheffing verandert danGeen bijzonder uitstel belastingen meer vanaf 1 juli 4 juni 2022 Bedrijven worden geacht vanaf 1 juli weer op tijd belasting te betalen toegestaan blijft het verlaagde tarief op basis van een goedkeuring gelden op het aanbieden van online lessen die …het tarief van 21 – Brutomarge X 100 121 rooster 03 van de perio dieke aangifte – Brutomarge X 21 121 rooster 54 van de perio dieke aangifte I N H O U D • Btw – belasting van tweede handse goederen onder de regeling van de winstmarge – intracommunautaire leveringen en uitvoer 1 • Registratie van aannemers,Inloggen bij de Belastingdienst Direct naar de inhoud Logo BelastingdienstDe regels voor het geven van een feestdagenuitkering verschillen per soort Persoonsgebonden budget PGB Bij een budget van het zorgkantoor Wet langdurige zorg kunt u een feestdagenuitkering altijd geven Bij een budget van de gemeente Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet kunt u soms een feestdagenuitkering gevenCura ao hoeft dus geen belasting terug te betalen Er geldt een overgangsregeling voor particuliere pensioenen die reeds op 5 juni 2014 tot uitkering waren gekomen Voor Penshonados, die toen al op Cura ao woonden, is de nieuwe heffing van 15 door Nederland niet van toepassing AOW is per 1 januari 2016 te allen tijde belast in NederlandDe aangifte erfbelasting moet binnen acht maanden worden gedaan Als een familielid is overleden, moet er ook op fiscaal gebied het nodige geregeld worden Je krijgt de maken met twee soorten belasting de inkomstenbelasting en de erfbelasting De Belastingdienst zal hiervoor in de meeste gevallen zelf contact opnemen met de erfgenamenTsjonge wat een commotie over de naheffing loonbelasting 2014 in de kamer en de pers Voor 2015 is een aparte tabel gepubliceerd voor bijzondere beloningen in 2015 om deze naheffingen over 2015 zoveel mogelijk te voorkomen Deze tabel zit voor berekeningen vanaf maandagavond 17 november in Pardon Klik op plaatje hieronder voor die tabel Bron …Bijzonder Tarief Bij extra inkomsten kan de medewerker te maken krijgen met het bijzonder tarief Voorbeelden van uitkeringen waarbij het bijzonder tarief van toepassing is, zijn onder andere Vakantiegeld Overwerk Dertiende maand …Tarief belasting Schijf 1 Van 0, 01 euro tot 13 540 euro 25 Schijf 2 Van 13 540 euro tot 23 900 euro 40 Schijf 3 Van 23 900 euro tot 41 360 euro 45 Schijf 4 Meer dan 41 360 euro 50 Voorbeeld Een niet rijksinwoner heeft in Belgi een belastbaar inkomen van 10 000 euro Daarnaast heeft hij nog buitenlandse inkomstenBelastingen 2022 box 3 In box 3 worden uw fictieve inkomsten uit sparen en beleggen belast De belasting die in box 3 geheven wordt noemen we vermogensrendementsheffing Het tarief is een zogenaamd schijventarief Dat wil zeggen dat iemand in Groep 1 over de eerste € 130 424, 10 belasting moet betalen Indien meer wordt verkregenOm dit te corrigeren wordt het tarief van de bijzondere beloningen waar nodig opgehoogd met verrekening van heffingskortingen Tip Uw werknemer is hierdoor niet nadeliger uit Hij had namelijk gezien zijn jaarinkomen eerst te weinig belasting betaald en dit wordt nu gecorrigeerd, waardoor er geen extra aanslag inkomstenbelasting meer komtLoonheffing bijzonder tarief Als je extra inkomen ontvangt, zoals een dertiende maand of een bonus, betaal je daarover belasting Het bijzonder tarief kan oplopen tot 52 procent aan loonbelasting De dertiende maand wordt boven op …Inhoudsopgave 4 5 Naast de in hoofdstuk 4 5 3 1 genoemde beloningen zijn er nog bijzondere beloningen die niet geregeld en gespreid over het jaar plaatsvinden Deze beloningen moeten eveneens tot het loon gerekend worden Hierover vinden zowel inhouding van loonbelasting en premies volksverzekering, als inhouding voor premies werknemersverzekering plaats Bij de …Bijzonder belasting verblijf Bijzondere belasting op verhuurauto s en verhuurmotorfietsen Hotel en logement Loonbelasting en Premies Speelvergunningsrecht Als u zelfstandig ondernemer bent zonder personeel in dienst, moet u ook belasting over uw inkomsten en premie volksverzekeringen betalen Dit wordt geregeld via de inkomstenbelastingDe btw is als Alle fasen belasting met aftrek van voorbelasting ontworpen Sinds 1 januari 2018 1 en de tarieven van 7, 7 standaardtarief, 2, 5 verlaagd tarief en 3, 7 speciaal tarief voor accommodatiediensten zullen naar verwachting tot eind 2030 van toepassing zijnNT betekent normaal tarief Dit is de belasting die u betaalt over uw uitkering BT betekent bijzonder tarief Dit is de belasting die u betaalt over bijvoorbeeld vakantiegeld Dit tarief is hoger dan het normale tarief Wit en groen in de kolom ‘ Tarief ’ Wit en groen in de kolom ‘ Tarief ’ verwijzen naar verschillende loontabellenU gebruikt een verouderde browser Daarmee kunt u de websites van de Belastingdienst niet meer bekijken Gebruikt u een pc of laptop Gebruik dan de laatste versie van Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Apple Safari Gebruikt u een smartphone of een tablet Gebruik dan de laatste versie van Mobile Safari iOS , Mobile Chrome iOSHierdoor valt het onder het ‘ bijzonder tarief ’ Oftewel je vakantietoeslag valt in de voor jou hoogste schijf Je betaalt er dus meer belasting over crap Hoeveel belasting je moet afdragen over je vakantiegeld , bereken je met de witte tabel voor bijzondere beloning Vakantiegeld berekenen een voorbeeldWat zijn de tarieven inkomstenbelasting 2019, 2020 of 2022 in uw geval Wat is het bijzonder tarief voor tarief van de Belastingdienst Soms lijkt het wel of bijverdienen niet de moeite waard is, omdat u veel belasting moet betalen Lees hier hoe dat werkelijk zit en wat voor de belasting belastingvrij is en hoe hoog uw belastingvrij inkomen isZo konden ondernemers bijzonder belastinguitstel aanvragen tot en met 31 maart 2022 Dit is het normale tarief voor belastingschulden Als deze maatregelen niet voldoende zijn voor de ondernemer, dan zoekt de Belastingdienst samen met de ondernemer naar een passende oplossing Ook neemt de Belastingdienst in de periode van 1 augustusLopende het jaar kan het bijzonder tarief immers niet met zekerheid worden vastgesteld Samenvatting zaak In deze Cura aose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde Belanghebbende was werkzaam bij een werkgever en heeft in 2014 van de werkgever een ontslaguitkering genoten van NAf 135 000De werkgever houdt eenmalig box 1 belasting in en maakt de netto ontslagvergoeding over op uw priv rekening De hoogte van het belastingpercentage hangt af van het totale inkomen in het hele jaar, dus inkomen ontslagvergoeding Inkomen in 2022 Belasting percentage in box 1 0 69 399, 37, 07Zie ook de rekenvoorbeelden die u kunnen helpen bij het verantwoorden van de subsidie Bonus aanwijzen als eindheffingsbestanddeel De subsidie Zorgbonus 2022 vergoedt de netto bonussen van uw medewerkers n de belasting over deze bonussen U betaalt dus zelf niet voor de bonus en niet voor de eventuele eindheffingHet bijzonder tarief zorgt er dus voor dat de belasting op een evenredige manier berekend wordt over de bijzondere beloningen Als de bijzondere beloning bij het reguliere salaris opgeteld zou worden, is het totaal belastbare loon in die periode hoger, waardoor er meer belasting betaald zou moeten worden Onderstaand een voorbeeldberekeningBelastingdienst MB 102 1Z 17FOL Met dit formulier vraagt u een bijzonder tarief van motorrijtuigen belasting U kunt een bijzonder tarief aanvragen voor – een kampeerauto camper – een motorrijtuig dat is ingericht voor het vervoer van paarden en niet beroepsmatig wordt gebruikt voor de paardensportJe was op zoek naar bijzonder tarief belasting Nederlands Engels API oproep Menselijke bijdragen van 6 uur naar 7 uur s avonds om misbruik van deze regeling te voorkomen werd een bijzonder tarief van eur 15 geheven voor iedere betaling die gedurende het extra uur openstelling werd verrichtOp uitbetaling van vakantiedagen wordt het bijzonder tarief toegepast om te voorkomen dat je aan het eind van het jaar te weinig belasting hebt betaald Aan het eind van het jaar heb je n totale loonsom met daarop n totaalbedrag aan loonheffing Je betaalt over het totaal dus niet meer dan nodig Mocht blijken dat ten onrechte het teOmdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, en de tabellen voor bijzondere beloningen daar geen rekening mee hielden, is sinds 2015 de kolom verrekeningspercentage loonheffingskorting toegevoegd voor werknemers voor wie u de loonheffingskorting toepastIk heb een aantal dagen onbetaald verlof opgenomen Hierdoor wordt het bruto loon minder, maar dit wordt aangevuld met een gelijk deel afkomstig uit de levensloop Bv bruto 2000 euro Bij onbetaald verlof gedurende een halve maand, is dit 1000 euro, en nog eens 1000 euro uit de levensloop Mijn werkgever heeft echter de uitkering uit de levensloop geboekt in de tabel …Daarmee komt de heffing over het vermogen voor het jaar 2019 uit op een percentage vari rend van 0, 58 tot en met 1, 68 Iedere belastingplichtige heeft een vrijstelling in box 3 een bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen Dit heffingsvrije vermogen is voor 2019 € 30 360 in 2018 € 30 000 belasting op box 3 vermogen vanaf 2019Belastingdienst MB 102 1Z 19FOL Met dit formulier vraagt u om een bijzonder tarief van motorrijtuigenbelasting U kunt dit aanvragen voor – een kampeerauto camper – een motorrijtuig dat is ingericht voor het vervoer van paarden en niet beroepsmatig wordt gebruikt voor de paardensportMeteen naar de inhoud05月16日 晚上6点 开拍 05月14日 下午3点 截止委托
7 | 176 | 47 | 162 | 56

Dezynfekcja

box

Zapewniamy różne rodzaje produktów do dezynfekcji . Idealnie sprawdzają się do akcesoriów do karmienia, butelek, smoczków, kubków itp.

Dowiedz się więcej

Sterylizacja

box

W naszej ofercie znajdują się również profesjonalne produkty do sterylizacji. Oferujemy ściereczki i spraye do powierzchni, żele do mycia akcesoriów oraz żele do rąk.

Dowiedz się więcej

Produkty

box

Zachęcamy do kontaktu oraz do skorzystania z naszej oferty. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz podejmiemy współpracę.

Dowiedz się więcej

Nasza rodzina nagradzanych produktów

Kiedy w domu pojawia się dziecko, konieczne staje się utrzymywanie szczególnej czystości, ponieważ wszelkie powierzchnie są naturalnym siedliskiem zarazków. Niedojrzały system odpornościowy niemowląt i małych dzieci nie chroni ich w pełni przed infekcjami, takimi jak zapalenie żołądka i jelit oraz grypa żołądkowa. Na szczęście wielokrotnie nagradzana gama produktów marki Milton ma rozwiązanie, które pozwoli pozbyć się zarazków ze wszystkich powierzchni.

Zobacz nasze nagradzane produkty