Zilveren Kruis Huisartsenzorg


Alles wat onder ‘reguliere huisartsenzorg ’ valt, wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering Voor een ander deel geldt een eigen risico Zilveren Kruis , VGZ of CZ Bent u verzekerd bij Menzis Anderzorg, Zilveren Kruis , VGZ of CZ Dan declareert Arts en Zorg een all in tarief bij uw verzekeraarAndere organisatie van huisartsenzorg Voor 2022 stelt Zilveren Kruis weer € 3, 16 per ION beschikbaar RegiozorgNU biedt ondersteuning en stelt een format voor een plan van aanpak voor elk thema beschikbaar 33 praktijken doen mee Voor 2022 hebben zich 33 …De gemeente Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben vier initiatieven gegund voor de regeling ‘verbinden huisartsenzorg en welzijn ’ De idee n vari ren van een sociaal spreekuur en ondersteuningsplannen voor kwetsbare ouderen tot duo bezoeken door praktijkondersteuner en vraagwijzerVoor het huisartsenuurtarief op de huisartsenpost en in de avond , nacht en weekenduren geldt voor het hele jaar 2022 het tarief van € 83, 26 Hier zijn de reguliere indexeringspercentages OVA 3, 87 en CEP 1, 83 in verwerkt De overige tarieven worden vanaf 1 april 2022 opgehoogd Deze verhoging 4, 6 voor OVA en 1, 89 voor CEP compenseert15 minutes ago nbsp Grote druk rust op de huisartsenzorg , blijkt uit een enqu te die onder ruim 600 huisartsen werd gehouden Huisartsen vrezen dat Zilveren Kruis praktijkondersteuners onbetaalbaar maakt Radar nieuwsbrief Op de hoogte blijven van consumentenzaken Meld je aan voor de nieuwsbrief Uitzendingen Gemist Oproepen Reacties DocumentairesIcoonproject De Nieuwe Sint Jacob ouderen een gezond en passend thuis Achmea opent vandaag feestelijk het nieuwe woon zorg complex De Nieuwe Sint Jacob, in aanwezigheid van toekomstige bewoners en samenwerkende partners Het complex, direct tegenover dierentuin Artis, telt 305 appartementen en 20 stadswoningenDe spoedpost, voor huisartsenzorg na 17 uur en in het weekend, krijgt te veel niet spoedvragen te verwerken Daarom zijn de wachttijden aan de telefoon lang, de diensten overvol en zwaar en dreigen de huisartsen overbelast te raken U las er vast al over in het nieuws Daarom doet de spoedpost een dringend beroep om alleen contact op te nemenH t aanspreekpunt en de vertegenwoordiger zijn voor en namens de huisartsenzorg in Amsterdam en omgeving Met Zilveren Kruis worden zo mogelijk kaders voor duurzame financiering vastgesteld Samenwerking met Achterstands Ondersteunings Fonds AOF wordt ge ntensiveerd ter versterking van de aanpak van de achterstandsproblematiek voor deIn de werkgebieden van Zilveren Kruis en Menzis verschilt de contractduur per regio Dit is mede afhankelijk van de vorming of aanwezigheid van een regionale samenwerkingsverband De Friesland heeft een nieuw 1 jarig contract gesloten voor de …Zilveren Kruis Zorgverzekering Basisverzekering Aanvullende verzekering Tandartsverzekering Huisartsenzorg Groeneweg Contactgegevens Groeneweg 46 6871 DD Renkum 0317 312501 jgmjol huisartsenzorggroeneweg nl Preventieve cursussen Preventieve cursussen Gecontracteerd Deze huisarts is gecontracteerdStrategische thema’s van Zilveren Kruis dragen bij aan de transformatie naar JZOJP Bron Visie amp Strategie divisie Zilveren Kruis 2022 2023 Aanscherping van de strategie op de ingezette reis vanaf 2018 om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen huisartsenzorg voor diabeten ligt qua kosten hoger Er is een iets hoger percentageZilveren Kruis Zorgverzekering Basisverzekering Aanvullende verzekering Tandartsverzekering Collectieve verzekering Huisartsenzorg Heerlerheide B V Contactgegevens Ganzeweide 40 6413 GG Heerlen 045 5211243 adm hzh ezorg nl Preventieve cursussenZorginkoopbeleid 2022 Graag verwijzen wij u naar ons Zorginkoopplan 2022 pdf Hierin vindt u de inkoopspecificaties, een toelichting op bovenstaande kernpunten en staan wij ook stil bij Zelfzorg Ondersteund en het programma OPENZilveren Kruis behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze behandeltarieven prijslijst te wijzigen De informatie is met zorg samengesteld Klopt er iets niet in de lijst of is de informatie niet meer actueel Dan zijn Zilveren Kruis , de genoemde ziekenhuizen en ZBC s hiervoor niet aansprakelijk Ook niet voor de eventuele gevolgen hiervanhuisartsenpraktijk in amsterdam west kappeyne van de coppello, nassaukade 116 en frederik hendrikstraat 47, amsterdam west spreekuur inloop en …Inkoopdocument Huisartsenzorg 2016 2017 vergoeding en prestaties Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen 1 0 14 oktober2015 Eerste versie Dit betekent dat Zilveren Kruis in het gebied waarin Zilveren Kruis niet de preferente zorgverzekeraar is de buitenregio , de afspraken die andere verzekeraars met die huisartsen• Praktijken hebben begin november een brief van Zilveren Kruis ontvangen met het verzoek om in het zorgverlenersportaal aan te geven of je mee wilt doen aan een van de vier doelstellingen uit het inkoopbeleid 2022 Toekomstbestendige huisartsenzorg • Dit gaat via een JA NEE vraag, dus je geeft daarmee aan of je interesse hebt of niet HetArtikel 1 Algemene bepaling Kwaliteit van Zorg 1 De Zorgaanbieder verleent Zorg aan Verzekerden van Zilveren Kruis Voor zover niet anders is overeengekomen, verleent de Zorgaanbieder de Zorg aan Verzekerden persoonlijk, voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid met de bij de omstandigheden passende zorgvuldigheid12151 Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, dag 20 min en langer Per verrichting € 80, 20 12152 Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, ANW korter dan 20 min Per verrichting € 79, 56 12153 Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, ANW 20 min en langer Per verrichting € 123, 31 12201 Consult ANW 20 minuten en langer Per verrichting € 106, 34Overeenkomst Huisartsenzorg 2022 2022 pdf 519 kB Aanbiedingsbrief inclusief Toelichting Overeenkomst Huisartsenzorg pdf 125 kB Rectificatie Toelichting tarieven MenI – Overeenkomst Huisartsenzorg 2022 2022 pdf 92 kB Overige documentenHuisartsen die in het gebied waar Zilveren Kruis preferent verzekeraar is hebben grote moeite met het contract voor 2022 In het voorgestelde contract voor de periode 2022 2023 is de financiering van de POH somatiek gewijzigd Zo vervalt het vrij in te zetten aantal uren van 3, 25 Deze uren worden gebruikt als overlegtijd tussen huisarts en POH …06 22 89 31 81 We zijn gesloten Liever persoonlijk advies De zorgpremies van alle zorgverzekeraars vind je in ons zorgpremieoverzicht Connect your device to your DigiD data aHuisartsenzorg is vrijgesteld van het eigen risico Er wordt dus nooit eigen risico berekend voor de kwartaalvergoeding Rogier gaat er in zijn blog verder op in Op Mijn Zilveren Kruis geven wij bij de declaraties aan dat het om een kwartaalvergoeding gaat Je vindt deze informatie door op de declaratie te klikken en naar ‘details’ te gaanStrategische thema’s van Zilveren Kruis dragen bij aan de transformatie naar JZOJP Bron Visie amp Strategie divisie Zilveren Kruis 2022 2023 Aanscherping van de strategie op de ingezette reis vanaf 2018 om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen Februari 2022 Research Consultancy 5 Gezonder leven en werken doorZo’n dertig huisartsen hebben bij de rechtbank in Den Haag een kort geding tegen zorgverzekeraar Zilveren Kruis aangespannen Aanleiding voor de rechtsgang is de nieuwe bekostiging van praktijkondersteuners door de zorgverzekeraar Huisartsen vrezen dat zij daardoor niet langer hun praktijkondersteuner kunnen betalen De zaak dient op 10 februari …Zilveren Kruis Wijzer کے پرانے ورژنز Android APK ڈاؤن لوڈ کریں یا Zilveren Kruis Wijzer کو اپ ڈیٹ کریں۔ Zilveren Kruis Wijzer کے اجراء کی تاریخ کا جائزہ لیں، لاگ تبدیل کریں اور دیگر افعال انجام دیں۔De voordelen van de app Zilveren Kruis Wijzer Medisch advies van een Nederlands sprekende expert O k als u niet verzekerd bent bij Zilveren Kruis Binnen 25 minuten reactie Overdag n ’s avonds Nederlandse tijd Foto’s uploaden mogelijk …Zilveren Kruis investeert in goede initiatieven die aansluiten bij de zes thema’s uit het Hoofdlijnenakkoord ‘meer tijd voor de pati nt’, ’versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn’, ‘zorg in de avond , nacht en weekenduren’, ‘digitalisering in de huisartsenzorg amp ICT zorginfrastructuur’, ‘arbeidsmarktDe huisartsenzorg staat onder druk door de stijgende zorgvraag, verplaatsing van zorg, de stijgende complexiteit van de Bewerking door S amp I Zilveren Kruis en De Friesland Zorg amp Propositie V amp V Wijkverpleging en ELV Totaal De 85 plussers maken meer zorgkosten, vooral voor V amp V en in huisartsenzorg en hulpmiddelen 10 573 2 986 55115 minutes ago nbsp Grote druk rust op de huisartsenzorg , blijkt uit een enqu te die onder ruim 600 huisartsen werd gehouden Huisartsen vrezen dat Zilveren Kruis praktijkondersteuners onbetaalbaar maakt Radar nieuwsbrief Op de hoogte blijven van consumentenzaken Meld je aan voor de nieuwsbrief Uitzendingen Gemist Oproepen Reacties DocumentairesDe spoedpost, voor huisartsenzorg na 17 uur en in het weekend, krijgt te veel niet spoedvragen te verwerken Daarom zijn de wachttijden aan de telefoon lang, de diensten overvol en zwaar en dreigen de huisartsen overbelast te raken U las er vast al over in het nieuws Daarom doet de spoedpost een dringend beroep om alleen contact op te nemenH t aanspreekpunt en de vertegenwoordiger zijn voor en namens de huisartsenzorg in Amsterdam en omgeving Met Zilveren Kruis worden zo mogelijk kaders voor duurzame financiering vastgesteld Samenwerking met Achterstands Ondersteunings Fonds AOF wordt ge ntensiveerd ter versterking van de aanpak van de achterstandsproblematiek voor deArtikel 1 Algemene bepaling Kwaliteit van Zorg 1 De Zorgaanbieder verleent Zorg aan Verzekerden van Zilveren Kruis Voor zover niet anders is overeengekomen, verleent de Zorgaanbieder de Zorg aan Verzekerden persoonlijk, voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid met de bij de omstandigheden passende zorgvuldigheidZilveren Kruis Wijzer کے پرانے ورژنز Android APK ڈاؤن لوڈ کریں یا Zilveren Kruis Wijzer کو اپ ڈیٹ کریں۔ Zilveren Kruis Wijzer کے اجراء کی تاریخ کا جائزہ لیں، لاگ تبدیل کریں اور دیگر افعال انجام دیں۔huisartsenpraktijk in amsterdam west kappeyne van de coppello, nassaukade 116 en frederik hendrikstraat 47, amsterdam west spreekuur inloop en …drenthe lhv nl De Landelijke Huisartsen Vereniging LHV behartigt de belangen van bijna 11000 huisartsen en huisartsen in opleiding in NederlandStrategische thema’s van Zilveren Kruis dragen bij aan de transformatie naar JZOJP Bron Visie amp Strategie divisie Zilveren Kruis 2022 2023 Aanscherping van de strategie op de ingezette reis vanaf 2018 om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen huisartsenzorg voor diabeten ligt qua kosten hoger Er is een iets hoger percentageMedicamus 523 followers on LinkedIn Huisartsenco peratie Medicamus U A is de organisatie van en voor huisartsen in de regio Noordwest Veluwe en Zeewolde Huisartsenco peratie Medicamus U A is de organisatie van en voor huisartsen in de regio Noordwest Veluwe en Zeewolde 150 000 inwoners Alle 70 huisartsen, werkzaam in 51 praktijken, zijn bij …06 22 89 31 81 We zijn gesloten Liever persoonlijk advies De zorgpremies van alle zorgverzekeraars vind je in ons zorgpremieoverzicht Connect your device to your DigiD data avolgens de wet opgericht op 10 mei 1948 quot Staatskleuren en staatswapens worden bepaald door een wet quot quot De Nationale kleuren zijn zwart rood goud “ quot Dat Staatswapen heeft de vorm van het heraldische ronde schild Deze wordt gesplitst door een oplopende gebogen punt en toont een rood doorlopend kruis in een zilveren veld aan de rechterkant, een zilveren zesspaaks wiel in …Rijnmond Dokters 1, 363 followers on LinkedIn Rijnmond Dokters is een regio brede Co peratieve Vereniging voor alle huisartsen Rijnmond Dokters ondersteunt ruim 350 huisartsen en huisartsenorganisaties op het gebied van chronische zorg, ouderenzorg, GGZ, wijksamenwerking, praktijkondersteuning, digitale zorg, ICT en meer Zo draagt Rijnmond …ISG plc jul 2016 mei 201711 maanden Eemshaven Performing wellness checks Assessing and treating non work related injuries and illnesses Assessing and treating work related injuries in the first aid office if further treatment is needed, arranging the needed treatmentDe huisartsenzorg staat onder druk door de stijgende zorgvraag, verplaatsing van zorg, de stijgende complexiteit van de Bewerking door S amp I Zilveren Kruis en De Friesland Zorg amp Propositie V amp V Wijkverpleging en ELV Totaal De 85 plussers maken meer zorgkosten, vooral voor V amp V en in huisartsenzorg en hulpmiddelen 10 573 2 986 55115 minutes ago nbsp Grote druk rust op de huisartsenzorg , blijkt uit een enqu te die onder ruim 600 huisartsen werd gehouden Huisartsen vrezen dat Zilveren Kruis praktijkondersteuners onbetaalbaar maakt Radar nieuwsbrief Op de hoogte blijven van consumentenzaken Meld je aan voor de nieuwsbrief Uitzendingen Gemist Oproepen Reacties DocumentairesZilveren Kruis maakt deze periode gebruik van een 2 jarig contract 2020 2022 Dit was vorig jaar een 1 jarig contract In het contract huisartsenzorg zijn een aantal aanpassingen gemaakt Voor de vergoeding van POH S heeft Zilveren …De spoedpost, voor huisartsenzorg na 17 uur en in het weekend, krijgt te veel niet spoedvragen te verwerken Daarom zijn de wachttijden aan de telefoon lang, de diensten overvol en zwaar en dreigen de huisartsen overbelast te raken U las er vast al over in het nieuws Daarom doet de spoedpost een dringend beroep om alleen contact op te nemenBeleid en regels Huisartsenzorg van 1 april tot en met 31 december 2022 In deze tarieven is een correctie verwerkt Deze correctie 4, 6 voor OVA en 1, 89 voor CEP compenseert de gemiste inkomsten voor het verhogen van de salarissen van 1 januari tot en met 31 maart 2022 Voor het huisartsenuurtarief op de huisartsenpost en in de avondSegment 1 de basiszorg die u levert aan pati nten Segment 2 de ketenzorg die u samen met andere zorgaanbieders levert aan chronisch zieke pati nten Segment 3 nieuwe initiatieven die u onderneemt in de huisartsenzorg en beloningen voor resultaten die u op praktijkniveau behaaltH t aanspreekpunt en de vertegenwoordiger zijn voor en namens de huisartsenzorg in Amsterdam en omgeving Met Zilveren Kruis worden zo mogelijk kaders voor duurzame financiering vastgesteld Samenwerking met Achterstands Ondersteunings Fonds AOF wordt ge ntensiveerd ter versterking van de aanpak van de achterstandsproblematiek voor deWe re sorry but collective landing pages doesn t work properly without JavaScript enabled Please enable it to continuehuisartsenpraktijk in amsterdam west kappeyne van de coppello, nassaukade 116 en frederik hendrikstraat 47, amsterdam west spreekuur inloop en …Zilveren Kruis en Preferente zorgverzekeraar waarmee de regio organisatie contractafspraken maakt R01 Regioplan openbaar Een regioplan geeft duidelijkheid over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten door de samenwerkende huisartsen en eerstelijnsorganisatiesArtikel 1 Algemene bepaling Kwaliteit van Zorg 1 De Zorgaanbieder verleent Zorg aan Verzekerden van Zilveren Kruis Voor zover niet anders is overeengekomen, verleent de Zorgaanbieder de Zorg aan Verzekerden persoonlijk, voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid met de bij de omstandigheden passende zorgvuldigheidMedicamus 523 followers on LinkedIn Huisartsenco peratie Medicamus U A is de organisatie van en voor huisartsen in de regio Noordwest Veluwe en Zeewolde Huisartsenco peratie Medicamus U A is de organisatie van en voor huisartsen in de regio Noordwest Veluwe en Zeewolde 150 000 inwoners Alle 70 huisartsen, werkzaam in 51 praktijken, zijn bij …De risicodragend zorgverzekeraar van deze Zorgverzekering is Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N V die statutair gevestigd is te Utrecht, KvK nummer 06088185 en geregistreerd is bij de AFM onder nummer 12000646 In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw Zorgverzekering Om het vinden van de juiste informatieOm de Drentse huisartsenzorg duurzaam te kunnen blijven organiseren, zijn we in 2016 een traject met de Universiteit Maastricht gestart Zilveren Kruis ondersteunt ons hierbij Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van het persoonsgerichte en integrale zorgprogramma TARGETCZ Declaratieverwerking Huisartsenzorg Postbus 222 6130 AE Sittard Declaraties aan CZ kunnen ook digitaal worden ingediend U verzendt declaratiegegevens van individuele pati nten Vanwege privacywetgeving is het verplicht om deze gegevens Zilveren Kruis Achmea, Av ro Achmea , FBTO, De Friesland, Interpolis, OZF, Prolife, ZieZoArnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Montferland, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, ZevenaarStrategische thema’s van Zilveren Kruis dragen bij aan de transformatie naar JZOJP Bron Visie amp Strategie divisie Zilveren Kruis 2022 2023 Aanscherping van de strategie op de ingezette reis vanaf 2018 om gezondheid dichterbij te brengen voor iedereen Februari 2022 Research Consultancy 5 Gezonder leven en werken doorZilveren Kruis Wijzer کے پرانے ورژنز Android APK ڈاؤن لوڈ کریں یا Zilveren Kruis Wijzer کو اپ ڈیٹ کریں۔ Zilveren Kruis Wijzer کے اجراء کی تاریخ کا جائزہ لیں، لاگ تبدیل کریں اور دیگر افعال انجام دیں۔Rijnmond Dokters 1, 363 followers on LinkedIn Rijnmond Dokters is een regio brede Co peratieve Vereniging voor alle huisartsen Rijnmond Dokters ondersteunt ruim 350 huisartsen en huisartsenorganisaties op het gebied van chronische zorg, ouderenzorg, GGZ, wijksamenwerking, praktijkondersteuning, digitale zorg, ICT en meer Zo draagt Rijnmond …Voor duurzame, toekomstbestendige huisartsenzorg is het nodig om de organisatie en willen ZN, LHV en InEen de samenwerking tussen regionale huisartsenorganisaties en 1 AANLEIDING EN DOEL • Regio Zuidoost west Utrecht, Unicum Lekstroom Zilveren Kruis • Regio Flevoland Zwolle Vechtdal, Medrie Zilveren Kruis 5 CONTRACTAFSPRAKEN06 22 89 31 81 We zijn gesloten Liever persoonlijk advies De zorgpremies van alle zorgverzekeraars vind je in ons zorgpremieoverzicht Connect your device to your DigiD data aDe risicodragend zorgverzekeraar van deze Zorgverzekering is Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N V die statutair gevestigd is te Utrecht, KvK nummer 06088185 en geregistreerd is bij de AFM onder nummer 12000646 In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw Zorgverzekering Om het vinden van devolgens de wet opgericht op 10 mei 1948 quot Staatskleuren en staatswapens worden bepaald door een wet quot quot De Nationale kleuren zijn zwart rood goud “ quot Dat Staatswapen heeft de vorm van het heraldische ronde schild Deze wordt gesplitst door een oplopende gebogen punt en toont een rood doorlopend kruis in een zilveren veld aan de rechterkant, een zilveren zesspaaks wiel in …Dan kunt u op uw 1 e werkdag bij uw nieuwe werkgever overstappen naar Zilveren Kruis Let op regel dit wel binnen 30 dagen nadat uw vorige werk is gestopt De verzekering gaat dan in op de 1e dag van de volgende maand na de datum van aanmelding Zie ook quot Ik heb een collectieve verzekering bij mijn werkgever, maar verander van baanInkoopbeleid zorg bij FBTO FBTO is onderdeel van Achmea en bundelt de inkoopactiviteiten met Zilveren Kruis Dit betekent dat er n landelijk zorginkoopbeleid is gemaakt Jaarlijks op 1 april maakt Zilveren Kruis haar inkoopbeleid bekend op de site voor zorgaanbieders Op deze site kun je de verschillende inkoopdocumenten vindenVeelgestelde vragen Ik start als nieuwe huisarts of neem een praktijk over Hoe kom ik in aanmerking voor een overeenkomst U komt in aanmerking voor een overeenkomst als u een praktijk heeft in een voor Co peratie VGZ preferent gebied beschikt over een AGB code beschikt over een VECOZO certificaat en onze contractvragenlijst ingevuld hebtISG plc jul 2016 mei 201711 maanden Eemshaven Performing wellness checks Assessing and treating non work related injuries and illnesses Assessing and treating work related injuries in the first aid office if further treatment is needed, arranging the needed treatmentZilveren Kruis heeft het volgende hierover op hun website staan We hanteren een overgangsgregeling om huisartsen en praktijkmanagers ruimte te geven om per 2019 aan de nieuwe voorwaarden te voldoen De overgangsregeling is alleen voor huisartsen die in 2017 al een overeenkomst hebben voor praktijkmanagement De regeling houdt in datZorginkoper West Nederland Zilveren Kruis jun 2015 heden6 jaar 10 maanden Leiden • Contracteren van diverse vormen van zorg, gebaseerd op regionale inzichten in zorgvraag en aanbod o a huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg en medisch specialistische revalidatie zorg • Analyseren van jaarverslagen en jaarrekeningen
104 | 163 | 200 | 59 | 89

Dezynfekcja

box

Zapewniamy różne rodzaje produktów do dezynfekcji . Idealnie sprawdzają się do akcesoriów do karmienia, butelek, smoczków, kubków itp.

Dowiedz się więcej

Sterylizacja

box

W naszej ofercie znajdują się również profesjonalne produkty do sterylizacji. Oferujemy ściereczki i spraye do powierzchni, żele do mycia akcesoriów oraz żele do rąk.

Dowiedz się więcej

Produkty

box

Zachęcamy do kontaktu oraz do skorzystania z naszej oferty. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz podejmiemy współpracę.

Dowiedz się więcej

Nasza rodzina nagradzanych produktów

Kiedy w domu pojawia się dziecko, konieczne staje się utrzymywanie szczególnej czystości, ponieważ wszelkie powierzchnie są naturalnym siedliskiem zarazków. Niedojrzały system odpornościowy niemowląt i małych dzieci nie chroni ich w pełni przed infekcjami, takimi jak zapalenie żołądka i jelit oraz grypa żołądkowa. Na szczęście wielokrotnie nagradzana gama produktów marki Milton ma rozwiązanie, które pozwoli pozbyć się zarazków ze wszystkich powierzchni.

Zobacz nasze nagradzane produkty